[ K.V.K.K ]

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI

Sayın Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız, İş Ortaklarımız, Potansiyel Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz Fimar Holding A.Ş (“Fimar”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

 

a.) Müşterilerimiz ve Potansiyel Müşterilerimiz açısından;

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad),
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi),
 • Ürün Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.),
 • Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),
 • İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler,
 • Talep ve şikayetlerinizin çözümü için işlenen kişisel veriler.
 • Konaklama bilgileriniz
 • Malvarlığınıza ilişkin bilgiler
 • Hizmet Satış Bilgileri
 • Araç Bilgileriniz
 • Sağlık Bilgileriniz
 • Görsel ve İşitsel Verileriniz

b.) Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları ve Yetkilileri açısından;

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, TCKN),
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi),
 • Ürün veya Hizmet Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.),
 • Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),
 • İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler.

c.) Çalışan Adaylarımız

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, Doğum Yeri, Tarihi),
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),
 • Cinsiyet bilginiz,
 • Eğitim ve mesleki bilgileriniz,
 • Referanslara ilişkin bilgileriniz,
 • Başvuruda bizim sunmuş olduğunuz genel özgeçmişinize dair bilgiler,
 • Ehliyet durumunuz.

d.) Çalışanlarımız açısından

 • Kimlik Bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi, TCKN, Adres),
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),
 • Ehliyet durumunuz,
 • Sağlık Raporunuz,
 • Fotoğrafınız,
 • Özgeçmişiniz,
 • Performans Durumunuz, Alınan Eğitimleriniz, Kanunen zorunlu olarak işlenmesi gereken bilgileriniz, İş Sırasındaki Yönetim Hakkı Kapsamında İşlenen Şirket Yönetmelikleri ve Kanun kapsamında işlenen verileriniz,
 • İşyerine giriş çıkış kayıtlarınız,
 • İşyerinde kamera kayıtlarının alınması kapsamında alınan verileriniz,
 • Çalışmanız sırasında işverenin Yönetim hakkı kapsamında işlenen verileriniz,
 • Sürüş kayıtlarınız ve araç izleme kayıtlarınız,
 • Kullandığınız elektronik aletlerin takibi ve izlenmesi.
 • Biyometrik verileriniz

e.) Ziyaretçilerimiz açısından;

 • Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, İmza)
 • Görsel Verileriniz
 • Fiziksel Mekân Güvenliği

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

a.) Genel Amaçlar :

 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, hizmet bilgileriniz,
 • Şirketimizin tabi olduğu ulusal ve uluslararası sertifika, yükümlülük süreçlerinin yönetilmesi amacı ile,

b.) İşçi- İşveren İlişkisi Açısından

 • Çalışanlar ile iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve gereğinin yerine getirilebilmesi, iş ilişkisinin ispatlanması,
 • Seyahat sigortalarının, uçak ve otel rezervasyonlarının yapılabilmesi, maaş banka hesaplarının açılabilmesi, zorunlu BES ödemeleri, sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapılabilmesi,
 • İş ilişkisinin kurulabilmesi amacı ile,
 • Firma kapsamında performans ölçümlerinizin yapılması, verimliliğin arttırılması amacı ile,
 • İSG ve Genel Sağlık Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle eğitimlerin yapılması ve Mevzuattan kaynaklı sebeplerle ilgili kuruluşlara bilgi verilmesi amacı ile,
 • Kanundan doğan yükümlülük kapsamında SRC belgesinin alınarak, Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

c.) Verilen Hizmet Açısından

 • Satış sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilgilerinizi kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim ve alışveriş bilgilerinizi,
 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi,
 • Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
 • Satış süreçlerini geliştirmek açısından fuarlar ve çeşitli mecralarda ürün ve hizmet satışını arttırma çalışmaları kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Ürünlere ve hizmetlere ilişkin girişlerinizin sağlanabilmesi, işlem güvenliğini ve buna ilişkin kayıtların tutulması, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sorunların çözümü amacı ile kimlik verileriniz, talepleriniz ve dijital izleriniz,
 • Talep ve şikayetlerinizin yönetimi kapsamında Şirket adına veya kişisel olarak yaptığınız taleplerin kaydının tutulması ve bu taleplerin çözümü kapsamında yapılan hizmetler için işlenen verileriniz,
 • Firmamızın ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetinde bulunabilmek adına vermiş olduğunuz izne bağlı olarak iletişim bilgileriniz,

d.) Otel Ziyaretleriniz Bakımından

 • Size otel kapsamında tercihlerinize göre en iyi hizmetin sunulabilmesi, rezervasyonların yapılabilmesi ve odalarınızın ayarlanabilmesi amacı ile kimlik bilgileriniz,
 • Kanuni yükümlülüklerimiz gereğince bildirmekle yükümlü olduğumuz sistemlere bildirimleri yapabilmemiz amacı ile TC kimlik numaranız dahil olmak üzere kimlik kartınızda gerekli olan yer alan bilgiler,
 • SPA merkezimizde hizmet almanız durumunda SPA hizmetinde herhangi bir sıkıntı yaşamamak ve sizin sağlığınızı korumak adına sağlık bilgileriniz,
 • Firmamızın ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetinde bulunabilmek adına vermiş olduğunuz izne bağlı olarak iletişim bilgileriniz,

e.) Ürün veya Hizmet Satın Alımlarımız Açısından

 • Satın Alım sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kişilerin bilgilerini kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim bilgilerinizi,
 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesini sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi
 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,

f.) Ziyaretleriniz açısından

 • Fiziksel Mekan Güvenliğini sağlamak için şirket merkezimizde ziyaretçilerin kimlik ve imza verileri ile görsel verileriniz

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket tarafından; işe alımlar ve iş alım sonrası iş sözleşmesi kurulması ile beraber, fiziki konumlarda görsel cihazlar ve fiziksel formlar ile, ürün satışları kapsamında hizmet satış sözleşmeleri, ürün satışına ilişkin talep formları, otel rezervasyonlarınızda ve bilgi alma formlarında web sitelerimiz üzerinden, Sosyal Medya platformlarında yapmış olduğunuz talep ve şikayetlerde sosyal medya platformları üzerinden ve araçlarımızda bulunan araç takip cihazları vasıtaları ile işlenmektedir.

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

a.) Satış ve Satın Alma süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması hukuki sebebine” ve “ temel kişilik hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine” ve bunlarla birlikte adli süreçlerin yönetimi kapsamında Şirket’in haklarının korunabilmesi adına işlenmektedir.

b.) İş İlişkisi Açısından “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “ veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak bunlarla birlikte adli süreçlerin yönetimi kapsamında Şirket’in haklarının korunabilmesi adına işlenmektedir.

c.) Fiziksel Mekanlarda Güvenlik Kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

d.) Genel amaçlarda ise “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak”;

Elektronik iletişim izni vermeniz durumunda iletişim bilgileri, Sağlık verileriniz ve yurtdışı menşeili sistemleri kullanılması sebebi ile yurtdışına aktarım yapılan veriler ise “açık rızanıza” bağlı olarak işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

 1. Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışı ile,
 2. Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 3. Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi Şirket tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere,
 4. Site ve Sistemlere ilişkin sunucularının yurt dışında yer alması sebebiyle kişisel verilerinizi yurtdışı ile
 5. Hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacı iş ortağı konumunda bulunduğumuz tedarikçilerimiz veya iş ortağı olmasak bile ürün veya hizmet satın alımında bulunduğumuz tedarikçilerimiz ile,
 6. Eğitimler alınması ve mevzuata uyum kapsamında çalıştığımız iş ortakları ile, Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalıştığımız avukat, mali müşavir, iş güvenliği uzmanı v.b. hukuki kişiler ile,
 7. İş yapılan yabancı müşteriler ile iletişimlerin kurulması ve sözleşmelerin kurulması ve sözleşmenin yürütülmesi ve ifa edilebilmesi amacı ile çalışanlarımızın verilerini,

paylaşmaktayız.

5. HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket’e başvurarak:

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde

Elektronik Ticari İleti Açık Rıza Metni

İşbu açık rıza metnini imzalayarak, Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan kişisel verilerimin Fimar Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla çalışılan platformlar üzerinden işlenmesi ve işlenmek üzere yurt içine veya yurt dışına aktarılması hususlarında açık ve kesin olarak onay veriyorum.

İşbu açık rıza kapsamında Şirket; kişisel verilerimi, ‘amaçla sınırlılık ilkesi’ gereğince yalnızca elektronik ticari ileti gönderimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerin yurt içindeki ve yurt dışındaki sunucularına aktarabilecektir.

Tarafıma yöneltilmiş olan Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı ve Kanun kapsamında sayılmış olan haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, Şirket ile irtibata geçebilirim.

6. İLETİŞİM

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Fimar in söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresine [fimarkvkk@fimar.com.tr] Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, Fimar’ın  [fimarmermer@hs03.kep.tr]  Kep adresine veya Fimar’ın aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Unvan: Fimar Mermer Maden A.Ş.
Mersis No: 0338 0480 8850 0011
Telefon Numarası: +90 346 222 50 00
Fax Numarası: +90 346 222 50 05
Posta Adresi: Atatürk Cad. Eski Sanayi Karşısı Kaptanlar
Sitesi No: 4 Merkez / Sivas
E-posta adresi: fimar@fimar.com.tr